Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Magyardombegyház Község Önkormányzata

5838 Magyardombegyház, Zalka u. 61. Tel/Fax: 68/448-000

mdhaz@freemail.hu

BEVALLÁS

a magánszemély kommunális adójáról                          

(a 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet alapján)

 

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani)

 

 I. Bevallás fajtája:

    

Megállapodás alapján benyújtott bevallás                   Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

 

II. Bevallás benyújtásának oka:

 

Adókötelezettség keletkezése        Változás bejelentése          Adókötelezettség megszűnése

      Változás jellege:                                      Változás jellege:                    Változás jellege:

       új ingatlan                                      _____________    ingatlan megszűnése

       ingatlan szerzése                                                                          ingatlan elidegenítése

       vagyoni értékű jog alapítása                                                        vagyoni értékű jog alapítása

       vagyoni értékű jog megszűnése                                                    vagyoni értékű jog megszűnése

       bérleti jog alapítása                                                                   bérleti jog megszűnése

       földrészlet belterületbe vonása                                                     földrészlet külterületbe sorolása

       adóbevezetés

 

 

III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:

 év  nap

 

      Tulajdonosváltozás esetén új tulajdonos neve, címe: ……………………………………………………………………..

 

 

IV. Ingatlan

 

1. Címe:  5838 Magyardombegyház község…………………………………………………közterület ……….közterület jelleg ………hsz. ………. ép………lh. ……….em. ………..ajtó

2.    Helyrajzi szám: ……………../………/………/………

3.    Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és darabszáma:     

      Lakás                                                 db ebből _________________címen mentes db          

      garázs                                                 db  ebből ________________címen mentes  db                      

        Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület   db ebből _________________címen mentes db

      Telek                                                                   _________________címen mentes

      Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga        ____________________címen mentes     

4.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény _______________________ címen

     

 V. Bevallás benyújtója

 1. Bevallásbenyújtó minősége      Tulajdonos          Vagyoni értékű jog jogosítottja

                                                                                        Jog jellege:  kezelői jog           vagyonkezelői jog 

                                                                                                            haszonélvezeti jog  használat joga            

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ………………

 

 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ……………………………………………………………………….

 

 

                                                                                                                                          

Magánszemély esetében

 

 4. Születéskori neve: ……………………………………………..

 5. Születési helye:………………………………….város/község, ideje: évnap

 6. Anyja családi és utóneve: …………………………….....................

 7. Lakóhelye: ……………….......................város/község …………………………………… közterület ………………..közterület jellege …….hsz………….ép…………lh…….em…..ajtó

  8. Adóazonosító jele: 

  9. Pénzintézeti számlaszáma: --

 10.Munkahelye neve, címe:……………………………………………………………………………..

 11. Az adózó telefonszáma: ………………………………………. E-mail: ……………………………..

 

Nem magánszemély esetén:

12.    jogi személyiségű társaság    jogi személyiséggel nem rendelkező társaság               

         magánvállalkozó           

         egyéb:      

         a költségvetési szerv          a társadalmi szervezet                              az egyház

         az alapítvány                      a közszolgáltató szervezet                        a köztestület

         a közhasznú társaság          az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár  magán-nyugdíjpénztár

         költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény

         a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság

13. Adószáma: --

14. Statisztikai számjele: ---

15. Pénzintézeti számlaszáma: --

16. Székhelye: ……………….......................város/község ……………………………………. közterület ………………..közterület jellege …….hsz………….ép…………lh…….em…..ajtó

17. Levelezési címe:  …………......................város/község …………………………………. közterület ………………..közterület jellege …….hsz………….ép…………lh…….em…..ajtó

18. Telefonszáma: ………………………………………………. E-mail:……………………………….

 

 

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

______________________________ , . .. _____________________

                                Helység                                                    év                               nap            a bevallásbenyújtó vagy képviselője

                                                                                                                                                                 (meghatalmazottja) aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS

adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

                                                                                       

I. Adónem

Építményadó                                        Telekadó                     Magánszemélyek kommunális adója

Épület utáni idegenforgalmi adó

 

II. Ingatlan

1. Címe: 5838 Magyardombegyház város ___________________________________________ közterület ________közterület jelleg ________ hsz. ________ép_________lh________em. _______ajtó

 

2.  Helyrajzi szám: ________/______/______/______

 

 

   

 III. Bevallás benyújtója

 

1. Bevallásbenyújtó neve (cégneve)……………………………….………………………………………

 

Magánszemély esetében

 

 2. Születéskori neve: ……………………………………………..

 3. Születési helye:………………………………...….város/község, ideje: évnap

 4. Anyja családi és utóneve: …………………………….....................

 5. Lakóhelye: ……………….......................város/község …………………………………… közterület ………………..közterület jellege …….hsz………….ép…………lh…….em…..ajtó

 6. Adóazonosító jele: 

 7. Telefonszáma: _____________________________, e-mail címe: _____________________________

 

Nem magánszemély esetén:

 8. Adószáma: --

 9. Statisztikai számjele: ---

10. Pénzintézeti számlaszáma: --

11. Székhelye: ……………….......................város/község ……………………………………. közterület ………………..közterület jellege …….hsz………….ép…………lh…….em…..ajtó

12. Levelezési címe:  …………......................város/község …………………………………. közterület ………………..közterület jellege …….hsz………….ép…………lh…….em…..ajtó

13. Telefonszáma: ………………………………………………. E-mail:……………………………….

                                    

 

IV. Megállapodás

 

Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy a II. pont szerinti ingatlan vonatkozásában az adóval kapcsolatos kötelezettségeket a III. pont szerinti személy teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja.

 

Adóalany 2.

Minősége:                         Tulajdonos                                           Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ____________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________

Születési helye: _______________________város/község, ideje: év nap

Anyja születési családi és utóneve:__________________________________________________

Adóazonosító jele:                      Adószáma: --

Lakóhelye/Székhelye:   ______________________város/község ______________________

__________________közterület ________közterület jelleg _____hsz.______ép.______lh.______em____ajtó

__________________________                ________________________________

                  Helység                                          év                           nap                                   adóalany aláírása

_____________________________________________________________________________________

Adóalany 3.

Minősége:                         Tulajdonos                                           Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ____________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________

Születési helye: _______________________város/község, ideje: év nap

Anyja születési családi és utóneve:__________________________________________________

Adóazonosító jele:                      Adószáma: --

Lakóhelye/Székhelye: ____________________________város/község ____________________

___________________közterület ________közterület jelleg ______hsz.______ép.______lh.______em____ajtó

__________________________                ________________________________

                  Helység                                          év                           nap                                   adóalany aláírása

_____________________________________________________________________________________

Adóalany 4.

Minősége:                         Tulajdonos                                           Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ____________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________

Születési helye: _______________________város/község, ideje: év nap

Anyja születési családi és utóneve:__________________________________________________

Adóazonosító jele:                      Adószáma: --

Lakóhelye/Székhelye: ____________________________város/község ____________________

___________________közterület ________közterület jelleg ______hsz.______ép.______lh.______em____ajtó

__________________________                ________________________________

                  Helység                                          év                           nap                                   adóalany aláírása

 

Adóalany 5.

Minősége:                         Tulajdonos                                           Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ____________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________

Születési helye: _______________________város/község, ideje: év nap

Anyja születési családi és utóneve:__________________________________________________

Adóazonosító jele:                      Adószáma: --

Lakóhelye/Székhelye:     _______________________________város/község ______________________

_____________________________közterület ________közterület jelleg _____hsz.______ép.______lh.______em____ajtó

__________________________                ________________________________

                  Helység                                          év                           nap                                   adóalany aláírása

_____________________________________________________________________________________

Adóalany 6.

Minősége:                         Tulajdonos                                           Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ____________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________

Születési helye: _______________________város/község, ideje: év nap

Anyja születési családi és utóneve:__________________________________________________

Adóazonosító jele:                      Adószáma: --

Lakóhelye/Székhelye:  _____________________________város/község ______________________

________________________közterület ________közterület jelleg _____hsz.______ép.______lh.______em____ajtó

__________________________                ________________________________

                  Helység                                          év                           nap                                   adóalany aláírása

_____________________________________________________________________________________

Adóalany 7.

Minősége:                         Tulajdonos                                           Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ____________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________

Születési helye: _______________________város/község, ideje: év nap

Anyja születési családi és utóneve:__________________________________________________

Adóazonosító jele:                      Adószáma: --

Lakóhelye/Székhelye:    _______________________________város/község ______________________

______________________________közterület ________közterület jelleg _____hsz.______ép.______lh.______em____ajtó

__________________________                ________________________________

                  Helység                                          év                           nap                                   adóalany aláírása

 

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

____________­­­­­­__________,            ______________________________________

                Helység                                     év                        nap        a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazott)

                                                                                                                                                       aláírása

 

Magyardombegyház Község Önkormányzata

5838 Magyardombegyház, Zalka M.u.61.

Benyújtási határidő:

2010. május 31., illetve

soron kívüli bevallás esetén

az Art. (2003. évi XCII. tv.) 33. §-a szerint

B E V A L L Á S

a 2009. évi vállalkozói kommunális adóról

Bevallási időszak:

 

200___. év __________ hó ____ naptól 200___. év __________ hó ____ napig

I. Azonosító adatok:

    1/     A vállalkozó

            Neve (cége): ______________________________________________________

            Székhelye (lakhelye): _______________________________________________

    2/     Adóazonosító jele: ____________________ Adószáma: ___________________

            Statisztikai számjele: _______________________________________________

    3/     Bank vagy bármely pénzintézeti számlaszámai:

            ________________________________________________________________

 

    4/     Telephely, részleg, stb. címe az önkormányzat illetékességi területén:

            ________________________________________________________________

 

            Az illetékességi területre vonatkozó tevékenység

            megkezdésének időpontja: ________ év _________________ hó ___ nap

            megszűnésének időpontja: ________ év _________________ hó ___ nap

            A tevékenység megnevezése: ________________________________________

            ________________________________________________________________

 

    5/     A könyvvezetés módja: _____________________________________________

 

 

II. Adószámítással kapcsolatos adatok:

                                                                       Adózó tölti ki              Adóhatóság tölti ki!

       1/  a/ Az adózó által foglalkoztatottak

                összes korrigált átl. stat. létszáma*:__________ fő  _________________

            b/ A helyben foglalkoztatottak

                korrigált átl. stat. létszáma*: __________ fő           _________________

            c/ Az adó évi mértéke:                 2.000,- Ft/fő            _________________

            d/ Megkezdett hónapok száma:            __________ hó           _________________

            e/ Egy hónapra jutó adótétel                                167,- Ft/fő           _________________

           

            f/ a 2009. évi tényleges adó

               (A vállalkozók kommunális adóját 100,-Ft-ra kerekítve kell megfizetni!):

                (b x c) vagy                         =          ___________ Ft         _________________

                (b x d x e)                           =          ___________ Ft         _________________

 

III.  2009. évre az adóhatóság által

       előírt előlege:                                         ___________ Ft         _________________

 

IV. Befizetések elszámolása, fizetési kötelezettség (visszaigénylés):

 

       1/ 2009. évi előlegre  teljesített összeg:      ___________ Ft         _________________

 

       2/  2009. évre feltöltéssel telj. összeg:        ___________ Ft         _________________

 

       3/  Összes teljesítés 2009. évre(1+2):  ___________ Ft         _________________

 

       4/  2009. évi számított adó (II/1/f):        ___________ Ft         _________________

 

       5/  2009. évre még fizetendő adó (4-3):___________ Ft         _________________

       6/  Túlfizetés (3-4):                                 ___________ Ft         _________________

 

 

V. Adóelőleg bevallása KÉRJÜK KITÖLTENI! (Ez kerül átadásra az APEH felé.)

 

1. Előlegfizetési időszak: ………...…………napjától ……………...……………napjáig 

2. Első előlegrészletet az előlegfizetési időszakban ………………………………napján  ….…………………………..…összeg

(II. pont f. sorában szereplő adóösszeg csökkentve az önkormányzati határozat alapján, 2010.03.16-án fizetendő előleggel)

3. Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban ………………...…….……napján ..………………………….……összeg

(ÍI. pont f. sorában szereplő adóösszeg fele)

 

 Kérem túlfizetésemet az első oldalon feltüntetett lakcímemre / bankszámlaszámomra ** visszatéríteni. Kijelentem, hogy más adóhatóságnál (vámhatóságnál) köztartozásom nem áll fenn.

 

 Kérem, túlfizetésemből ___________ forintot a ___________________________elnevezésű, ____________________________________________ számú számlámra átvezetni.

 Az átvezetés után fennmaradó túlfizetést kérem az első oldalon feltüntetett lakcímemre / bankszámlaszámomra ** visszatéríteni. Kijelentem, hogy más adóhatóságnál (vámhatóságnál) köztartozásom nem áll fenn.

_______________, 20___. ____________________

 

                                                                                           _________________________

                                                                                                        (cégszerű) aláírás

 

* egyéni vállalkozó esetében saját magát, illetve a kisegítő családtagokat is beleszámítva

** számlanyitásra nem kötelezett adózónak a megfelelő szöveg aláhúzandó

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

a vállalkozói kommunális adóbevallás kitöltéséhez

-     Az adóbevallás különös szabályai szerinti esetekben (megszűnés, végelszámolás, felszámolás, átalakulás, előtársasági időszak) a 2003. évi XCII. sz. törvény (Art.) 33. §-a szabályozza a bevallás határidejét. E törvény említett szakasza, valamint az általa hivatkozott 2000. évi C. (A számvitelről szóló) törvény VII. fejezete, illetve az 1991. évi XLIX. (A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló) törvény alapján a bevallási határidők soron kívüli bevallás esetén a következők:

a.,   megszűnés esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül; (ha maga a vállalkozás nem, csak annak telephelye szűnik meg az illetékességi területen, akkor a bevallást nem kell soron kívül benyújtani);

b.,   végelszámolás esetén a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül;

c.,   felszámolás esetén a felszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül;

d.,   átalakulás esetén az átalakulás napjával, a beszámoló készítésére előírt határidőn belül (cégbejegyzést követő 90 napon belül);

e.,   előtársasági időszakról a cégbejegyzéstől (vagy a bejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának időpontjától) számított 90 napon belül;

-     Az I. Azonosító adatok minden sorát ki kell tölteni.

-     A II. Adószámítással kapcsolatos adatok között teljes évre 2.000,- Ft/fő az adó, míg a nem teljes évre hónapokban számított időarányos része (minden megkezdett hónap egésznek számít).

-     A korrigált átlagos statisztikai állományi létszám fogalmi meghatározása az adórendelet "Értelmező rendelkezések" fejezetében található.

-     Az adó összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell szerepeltetni és törtévi foglalkoztatás esetén minden megkezdett hónap egésznek számít.

-     A vállalkozó önadózó, így maga köteles adóját megállapítani, bevallani és megfizetni.